Terugkoppeling DiMiO's

 • Tentamens

  15 nov. 2016

  Het hoofd van Onderwijs- en StudentenZaken(OSZ) Cocky de Wolf en het hoofd huisvesting & Arbo Machiel van der Grift zijn op de hoogte gebracht van het probleem met de krakkemikkige stoelen in de Olympos zalen.


 • Keuzevakvoorlichting

  12 apr. 2016

  De docenten zal specifiek worden gevraagd om te controleren of de aanbevolen en verplichte boeken op Osiris bij hun vakken nog kloppen.


 • Roosterproblematiek (i.s.m. WOL)

  1 mrt. 2016

  Er is een extra krijtbord geplaatst in Unnik 220.


 • Tentamens Blok 2

  9 feb. 2016

  Eén van de nieuw aangestelde superassistenten gaat dit semester met het dictaat van Voortgezette Kwantummechanica aan de slag om het te verbeteren.


 • Het Tutoraat

  15 dec. 2015

  De studieadviseur wil de opzet van het tutoraat gaan aanpassen. Een idee is om het tutoraat meer naar het tweede en het derde jaar te halen. De precieze opzet is nog niet bekend, maar de suggesties uit het DiMiO worden meegenomen in de discussie.


 • Blok- en semestervakken

  1 dec. 2015

  De opleidingsdirecteur is met verschillende bij het onderwijs betrokken partijen in gesprek over oplossingen om het natuurkunde onderwijs te verbeteren. Het plan van de SONS Blokstructuurcommissie, een terugkeer naar semestervakken bij Statistische Fysia Theorie en Experiment, en Kwantummechanica, wordt hierbij ook overwogen. Om van zoveel mogelijk studenten hun mening over deze plannen te achterhalen heeft de commissie een enquête gehouden onder de natuurkundestudenten. Deze verandering zou op zijn vroegst in het collegejaar 2017-2018 kunnen worden doorgevoerd, in verband met de grote voorbereidingstijd die dit zou vragen.


 • Tentamens

  17 nov. 2015

  De opleidingsdirecteur heeft overlegd met de docent van Wiskundige Technieken 1 en de normering van het eindtentamen is aangepast. Op verzoek van de opleidingsdirecteur hoeven studenten die een eindcijfer 5 hebben gehaald niet alles te herkansen, maar mogen zij een reparatietoets maken. De tentamenlocaties worden van hoger hand geregeld en hier heeft het departement geen invloed op. Wel zijn de klachten doorgegeven aan Huisvesting en Services, en zij hebben ons laten weten dat de sportzalen in Overvecht alleen bij hoge uitzondering worden gebruikt, als het echt niet anders kan. Bij meerdere tentamens dienen de docenten onderling afspraken te maken over mededelingen en het tussentijds verlaten van de ruimte. Ook is de opleidingsdirecteur in gesprek geweest met de docent van Voortgezette Statistische Fysica. Deze gaf aan het beeld te herkennen dat het tentamen relatief veel inzichtsvragen bevatte. Dit kwam voornamelijk doordat veel studenten dit jaar moeite hadden met rekenvaardigheden, waardoor het niet mogelijk was om zware rekenvragen onderdeel uit te laten maken van het tentamen. Ze neemt de opmerkingen mee in de voorbereiding voor volgend jaar.


 • Hertentamens blok 4

  10 nov. 2015

  De hertentamens zullen op jullie verzoek plaatsvinden in de derde week van juli.


 • Academische vaardigheden in de bachelor

  20 okt. 2015

  Het eindverslag van de commissie is klaar. De punten die zijn genoemd in het DiMiO zijn hierin meegenomen. Daarnaast ligt er nog een ander scenario voor de implementatie van academische vaardigheden in het natuurkunde curriculum. De opleidingsdirecteur is beide opties aan het overwegen. Een beslissing is nog niet gemaakt en aankomend collegejaar zal er dan ook nog niets aan het curriculum veranderen.


 • Mastervakken buiten Utrecht

  6 okt. 2015

  Er zijn links met de roosterinformatie van de UvA-site op Osiris gezet bij de UvA-vakken. Vanaf volgend collegejaar zullen alle UvA-vakken als jaar-vakken op Osiris komen te staan, om verwarring over het startmoment van het vak te voorkomen. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om de overlap van vakken op te lossen, maar dit is lastig aangezien de UvA zijn roosters later maakt dan de UU.


 • Wat is goed onderwijs?

  15 sep. 2015

  Op het DiMiO werd aangegeven dat de kwaliteit van de studentassistenten soms te wensen overlaat. Om dit probleem aan te pakken worden sinds blok 3 van het huidige collegejaar superassistenten ingezet. Een superassistent is een AIO of postdoc die de studentassistenten aanstuurt en daardoor voor meer uniformiteit in het werkcollege moet zorgen.
  Ook zal er in blok 4 een pilot starten met cursussen voor studentassistenten. Hier zullen vijf studentassistenten aan deelnemen. Als deze succesvol wordt bevonden, zullen voortaan alle studentassistenen eerst verplicht een cursus moeten volgen.
  Daarnaast wil de opleidingsdirecteur een experiment gaan doen met blended learning. Dit houdt in dat studenten voor het hoorcollege al door de berekeningen gaan, zodat er in het college meer op de fysische betekenis kan worden ingegaan.


 • Programmeren in de bachelor

  26 mei. 2015

  Eind januari 2016 is er een leerlijncommissie Computational Physics ingesteld, die bestaat uit Laura Filion, Willen-Jan van de Berg en Raimond Snellings. Deze leerlijncommissie zal onder andere gaan kijken naar de training van programmeervaardigheden en aan het eind van het voorjaar van 2016 met concrete adviezen komen. Deze zullen zo snel mogelijk worden doorgevoerd, waar mogelijk al in het collegejaar 2016-2017.