Departementsbestuur

Samenstelling

Het departementsorgaan is een zeggenschapsorgaan van het departement Natuurkunde. Het departementsbestuur bestaat uit een dagelijks bestuur en een uitgebreider departementsbestuur. Het dagelijks bestuur zitten Stefan Vandoren, Peter van der Straten, Raymond Snellings, Carleen Tijm-Reijnmer, Peter Mertens en Sam Borman. In het uitgebreide departementsbestuur nemen daarnaast ook nog de vertegenwoordigers van de vier onderzoeksinstituten plaats.

Dagelijks bestuur

Het hoofd van het departement, Stefan Vandoren, heeft de algemene leiding over zaken die in het departement spelen, zoals onderwijs, wetenschap en de benoeming van bijzonder hoogleraren. Naast het het hoofd van het departement bestaat het dagelijks bestuur ook uit drie portefeuillehouders en één studentlid. De drie portefeuillehouders zijn Peter van der Straten (onderwijs), Raymond Snellings (onderzoek) en Carleen Tijm-Reijmer (outreach). Sam Borman (SONS) neemt plaats in het dagelijks bestuur als adviserend studentlid. Hij informeert het departementsbestuur over wat er in de DiMiO's besproken wordt en kan zo de mening van de studenten vertegenwoordigen. Ook kan het studentbestuurslid de studenten informeren over de beslissingen die in het departementsbestuur zijn genomen. Om de week is er een vergadering van het Dagelijks Bestuur.

Uitgebreide departementsbestuur

Het uitgebreide Departementsbestuur dient om de vertegenwoordigers van de onderzoeksinstituten te informeren over de beslissingen die in het dagelijks bestuur zijn genomen. Ook kunnen de vertegenwoordigers laten weten wat er speelt binnen hun instituut. De vier vertegenwoordigers van de onderzoeksinstituten in het uitgebreide Departementsbestuur zijn Marjolein Dijkstra (Debye), René van Roij (ITF), Michiel van den Broeke (IMAU) en Thomas Peitzmann (SAP). Het uitgebreide departementsbestuur vergadert één keer per maand.