Faculteitsraad

Samenstelling

De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan op het niveau van de faculteit. De faculteitsraad bestaat uit 14 leden: van elk departement (biologie, farmacie, informatica, natuur- en sterrenkunde, scheikunde en wiskunde) een medewerker en een student, een medewerker van de diensten en een student algemeen. Namens natuurkunde zitten Joost van Zee (medewerker van het instituut theoretische fysica) en Hessel Jagers (student) in de faculteitsraad.

Wat wordt er besproken

De faculteitsraad vergadert eens per zes weken met het faculteitsbestuur. Hier worden verschillende dingen besproken. Een groot onderwerp is de begroting van de faculteit. Sinds dit jaar is er instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting (dit betekent dat het faculteitsbestuur de begroting niet mag vaststellen en naar het College van Bestuur mag gaan zonder toestemming van de faculteitsraad). Het bestuur maakt de begroting op basis van kostenbegrotingen van de departementen en voor de instemming komt het er dan in de praktijk op neer dat we vooral kijken of het een beetje sluitend is en of er onverwachte kosten op de begroting staan.

Ook krijgt de faculteitsraad bij elke vergadering een update over de huisvesting. Zo worden we op de hoogte gehouden of er nieuwe gebouwen aankomen en welke verbouwingen staan gepland (zoals die van het Minneart en het Buys Ballot gebouw).

Iedere vergadering is er ook een update over nieuwe hoogleraren die worden aangenomen

Het laatste agendapunt wat regelmatig terugkomt is stukken die door het bestuur worden aangeleverd. Dit kan van alles zijn. We hebben bijvoorbeeld een keer de instroomcijfers besproken, maar er worden ook allerlei personeelszaken besproken

Ben je nu benieuwd naar de faculteitsraad of heb je nog vragen, spreek dan Hessel een keertje aan