Onderdeels Commissie

Samenstelling

De OnderDeelsCommissie (ODC) is een medezeggenschapsorgaan op departementaal niveau. De ODC bestaat uit de volgende medewerkers van het departement: Joost van Zee(voorzitter), André Mischke, Sandra Tap en Marcel Scholten. Daarnaast nemen in het collegejaar 2016-2017 Hessel Jagers(vice-voorzitter), Fons van der Laan, Samuel van Beek en Nils Warsen plaats in de ODC als studentleden.

Taken

De ODC is het medezeggenschapsorgaan van het departement en voert periodiek overleg met het departementsbestuur. De ODC is het adviesorgaan van het departementsbestuur (DB) en adviseert het DB over zaken zoals financiën, huisvesting en bedrijfsvoering (grofweg alles behalve het onderwijs). Ook dient de ODC als klankbord voor de leden van de faculteitsraad. De ODC vergadert ongeveer 6 keer per jaar, voorafgaand aan de faculteitsraadvergaderingen. In deze vergaderingen nemen we de begroting, kwartaalcijfers en soortgelijke zaken door.

  • Nils Warsen

    Nils Warsen
  • Samuel van Beek

    Samuel van Beek
  • Fons van der Laan

    Fons van der Laan