Geschiedenis van het SONS

Het StudentenOverleg Natuur- en Sterrenkunde, oftewel SONS, werd op 23 april 1996 in zijn huidige vorm opgericht (hoewel de oudste documenten over de eerste stappen naar een soortgelijk orgaan dateren uit het jaar 1968). In de oude documenten is de oorspronkelijke doelstelling van het SONS te vinden: "De student bewust maken van het hem geboden onderwijs en een platform bieden om kritisch over onderwijs na te denken en te praten teneinde inspraak te hebben in het hem door de faculteit gebodene." Het SONS heeft dus twee taken:

  • de studenten op de hoogte houden van wat er gebeurt in medezeggenschapskringen (voorlichting)
  • de mening van studenten laten horen in deze kringen (vertegenwoordiging)

Hiervoor zitten de SONS-leden in de Faculteitsraad, het Departementsbestuur, de Opleidingscommissie, de OnderDeelsCommissie (ODC) en de OnderwijsAdviesCommissie (OAC). De SONS-leden zijn de tussenpersonen tussen de studenten en deze bestuursorganen, en vertegenwoordigen de studenten hierin. De DinsdagMiddagOverleggen (DiMiO's) zijn hiervoor hét instrument. (De oorspronkelijke reden dat zo'n overleg op dinsdag plaatsvindt, heeft zijn wortels in de dagen dat het departement Natuur- & Sterrenkunde nog een aparte faculteit was en de stukken op dinsdag binnenkwamen).

Tot op de dag van vandaag werkt het SONS hard om jullie mening te laten horen — en ook echt júllie mening, die jullie geven op de DiMiO's, niet wat de SONS-leden zelf vinden. Daarom is het extra belangrijk dat je het SONS laat horen wat je vindt.