Het student-tutoraat

Ontstaan

Het idee voor het student-tutoraat is ontstaan in het collegejaar 2010-2011 bij het toenmalige SONS en is voor het eerst opgezet in 2011-2012. Er heerste al enige tijd onvrede over de begeleiding van studenten via het tutoraat. Na verscheidene pogingen om het tutoraat te verbeteren kwam men tot de conclusie dat het niet mogelijk is om de volledige begeleiding van studenten via het tutoraat te verzorgen. Formeel dient het tutoraat vooral om eerstejaars een rolmodel voor te houden binnen de academische wereld. De begeleiding uit het tutoraat is passief: studenten met problemen moeten zelf aan de bel trekken. Studenten hebben echter ook behoefte aan een meer actieve vorm van begeleiding. Het student-tutoraat is opgericht om in die behoefte te voorzien. De student-tutor begeleidt een groep studenten tijdens hun eerste jaar.

Opzet en functie

Het programma bestaat uit tien lunch-bijeenkomsten van een half uur met ieder een ander thema. Dit thema kan varieren van 'Voorzieningen' tot 'Keuzevakken'. De student-tutor voorziet de eerstejaars van informatie over het thema en de eerstejaars krijgen de gelegenheid om vragen te stellen. Doordat de student-tutor regelmatig samen komt met zijn tutorgroep hebben de student-tutor en eerstejaars veel contact. Tijdens de lunch-bijeenkomsten is er niet alleen aandacht voor het thema, maar de student-tutor houdt ook in de gaten hoe het met de eerstejaars gaat. Dit is het actieve aspect van de begeleiding door het student-tutoraat. Dit zorgt ervoor dat eerstejaars met vragen of problemen niet altijd zelf aan de bel hoeven te trekken: de student-tutor kan eerstejaars met problemen doorverwijzen naar de studie-adviseur of de tutor. De student-tutor vormt ook een laagdrempelig aanspreekpunt voor problemen buiten de lunches, doordat de student-tutor zich onder de studenten bevindt. Daarnaast worden de eerstejaars betrokken bij het onderzoek van het departement door de introductie-lezingen, die ook onder het student-tutoraat vallen. Ook worden alle eerstejaars een keer uitgenodigd voor een DiMiO, om ze kennis te laten maken met de medezeggenschap. Dit alles wordt gecoördineerd vanuit het SONS.