Medezeggenschap

Een overzicht van de belangrijkste medezeggenschapsraden

Onderwijs Advies Commissie (OAC)

Samenstelling

De OnderwijsAdviesCommissie (OAC) is een medezeggenschapsorgaan op departementaal niveau. De OAC bestaat uit de volgende medewerkers van het departement: Arnout Imhof(voorzitter), Trudy Wardenaar-van Lent (secretaris), Erik van Sebille, Thomas Grimm. Daarnaast nemen in het collegejaar 2019-2020 Marjolein de Jager, Noor ten Veen en ELise Alkemade plaats in de OAC als studentleden.

Taken

De OAC is een medezeggenschapsorgaan op departementaal niveau, dat toezicht houdt op de kwaliteit van het natuurkunde-onderwijs aan de UU. We kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over alles wat gerelateerd is aan het onderwijs, en hier houden we ons dan ook veel mee bezig. Zo wordt bijvoorbeeld advies gegeven over rapporten van Leerlijn- en curriculum commissies. Verder nemen we onder andere de Caracal evaluaties door, en mochten hierbij problemen aan het licht komen dan wordt dit teruggekoppeld naar de docent van het vak. Daarnaast behoort tot onze taken ook het verzorgen van de mondelinge vakevaluaties, dit wordt gedaan door de studentleden (Marjolein, Noor en Elise).

Faculteitsraad

Samenstelling

De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan op het niveau van de faculteit. De faculteitsraad bestaat uit 14 leden: van elk departement (biologie, farmacie, informatica, natuur- en sterrenkunde, scheikunde en wiskunde) een medewerker en een student, een medewerker van de diensten en een student algemeen. Namens natuurkunde zitten Gerhard Blab (medewerker van het DEBYE instituut) en Luuk Goode (student) in de faculteitsraad.

Taken

De faculteitsraad vergadert eens per zes weken met het faculteitsbestuur. Hier worden verschillende dingen besproken. Een groot onderwerp is de begroting van de faculteit. De faculteitsraad heeft instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting (dit betekent dat het faculteitsbestuur de begroting niet mag vaststellen en naar het College van Bestuur mag gaan zonder toestemming van de faculteitsraad). Het bestuur maakt de begroting op basis van kostenbegrotingen van de departementen en voor de instemming komt het er dan in de praktijk op neer dat we vooral kijken of het een beetje sluitend is en of er onverwachte kosten op de begroting staan.

Ook krijgt de faculteitsraad bij elke vergadering een update over de huisvesting. Zo worden we op de hoogte gehouden of er nieuwe gebouwen aankomen en welke verbouwingen staan gepland (zoals die van het Minneart en het Buys Ballot gebouw).

Iedere vergadering is er ook een update over nieuwe hoogleraren die worden aangenomen

Het laatste agendapunt wat regelmatig terugkomt is stukken die door het bestuur worden aangeleverd. Dit kan van alles zijn. We hebben bijvoorbeeld een keer de instroomcijfers besproken, maar er worden ook allerlei personeelszaken besproken

Ben je nu benieuwd naar de faculteitsraad of heb je nog vragen, spreek dan Luuk een keertje aan.

Departementsbestuur

Samenstelling

Het departementsorgaan is een zeggenschapsorgaan van het departement Natuurkunde. Het departementsbestuur bestaat uit een dagelijks bestuur en een uitgebreider departementsbestuur. Het dagelijks bestuur zitten Stefan Vandoren, Peter van der Straten, Raymond Snellings, Carleen Tijm-Reijnmer, Peter Mertens en Mick van de Kant. In het uitgebreide departementsbestuur nemen daarnaast ook nog de vertegenwoordigers van de vier onderzoeksinstituten plaats.

Dagelijks bestuur

Het hoofd van het departement, Stefan Vandoren, heeft de algemene leiding over zaken die in het departement spelen, zoals onderwijs, wetenschap en de benoeming van bijzonder hoogleraren. Naast het het hoofd van het departement bestaat het dagelijks bestuur ook uit drie portefeuillehouders en één studentlid. De drie portefeuillehouders zijn Peter van der Straten (onderwijs), Raymond Snellings (onderzoek) en Carleen Tijm-Reijmer (outreach). Mick van de Kant (SONS) neemt plaats in het dagelijks bestuur als adviserend studentlid. Hij informeert het departementsbestuur over wat er in de DiMiO's besproken wordt en kan zo de mening van de studenten vertegenwoordigen. Ook kan het studentbestuurslid de studenten informeren over de beslissingen die in het departementsbestuur zijn genomen. Om de week is er een vergadering van het Dagelijks Bestuur.

Uitgebreide departementsbestuur

Het uitgebreide Departementsbestuur dient om de vertegenwoordigers van de onderzoeksinstituten te informeren over de beslissingen die in het dagelijks bestuur zijn genomen. Ook kunnen de vertegenwoordigers laten weten wat er speelt binnen hun instituut. De vier vertegenwoordigers van de onderzoeksinstituten in het uitgebreide Departementsbestuur zijn Marjolein Dijkstra (Debye), René van Roij (ITF), Michiel van den Broeke (IMAU) en Thomas Peitzmann (SAP). Het uitgebreide departementsbestuur vergadert één keer per maand.