Over (S)ons

Huidig bestuur

Dit jaar bestaat het SONS bestuur uit Yonne Lourens, Willem Geelen en Ismaïl Sarti. Wij kijken ernaar uit om jullie te vertegenwoordigen in de verschillende medezeggenschapsraden en we horen dus ook graag van jullie. Stuur een mailtje of spreek één van ons vooral een keer aan als je ons ziet.

Yonne Lourens

  • Voorzitter
  • Departementsbestuur en DAC

Willem Geelen

  • Secretaris
  • Penningmeester

Ismaïl Sarti

  • DAC
  • Faculteitsraad

Een overzicht van voorgaande besturen kun je hier vinden.

Geschiedenis

Het StudentenOverleg Natuur- en Sterrenkunde, oftewel SONS, werd op 23 april 1996 in zijn huidige vorm opgericht (hoewel de oudste documenten over de eerste stappen naar een soortgelijk orgaan dateren uit het jaar 1968). In de oude documenten is de oorspronkelijke doelstelling van het SONS te vinden: "De student bewust maken van het hem geboden onderwijs en een platform bieden om kritisch over onderwijs na te denken en te praten teneinde inspraak te hebben in het hem door de faculteit gebodene." Het SONS heeft dus twee taken:

  • de studenten op de hoogte houden van wat er gebeurt in medezeggenschapskringen (voorlichting)
  • de mening van studenten laten horen in deze kringen (vertegenwoordiging)

Hiervoor zitten de SONS-leden in de Faculteitsraad, het Departementsbestuur, de Opleidingscommissie (OC), de DepartementsAdviesCommissie (DAC) en de OnderwijsAdviesCommissie (OAC). De SONS-leden zijn de tussenpersonen tussen de studenten en deze bestuursorganen, en vertegenwoordigen de studenten hierin. Vroeger werden hiervoor de DinsdagMiddagOverleggen (DiMiO's) als instrument gebruikt. (De oorspronkelijke reden dat zo'n overleg op dinsdag plaatsvondt, heeft zijn wortels in de dagen dat het departement Natuur- & Sterrenkunde nog een aparte faculteit was en de stukken op dinsdag binnenkwamen). Door veranderingen in de roostering zijn de dinsdagen tegenwoordig niet meer ideaal voor zulke bijeenkomsten. Daarom willen de huidige DiMio's nog wel eens niet op dinsdag plaatsvinden.