Department of Mathematics
Opleidingsadviescommissie Wiskunde,   P.O.Box 80010,   NL-3508 TA Utrecht,  telephone +31 30 253 1430,   fax +31 30 251 8394,   e-mail F.Beukers
Home  ||   Samenstelling  ||   Agenda & Notulen  ||   Oudleden  ||   Adres  ||   Werkwijze

Wat doet de onderwijssadviescommissie?


Vijf docenten van de opleiding Wiskunde vormen samen met vijf studenten de Onderwijssadviescommissie (de OAC) Wiskunde. Aan de vergaderingen van de OAC nemen gewoonlijk ook de onderwijsdirecteur, de onderwijsmanager en de studiementor deel: zij adviseren de commssie. De OAC Wiskunde is een deelcommissie van de opleidingscommissie voor de Graduate School Natural Sciences (de master OC) en van de opleidingscommissie voor de Undergraduate School (de bachelor OC) van de betafaculteit.

Via de OAC kunnen studenten en docenten invloed uitoefenen op de opleiding en op het onderwijsbestuur. De OAC adviseert gevraagd en ongevraagd de onderwijsdirecteur van de opleiding Wiskunde, het bestuur van de Graduate School en van de Undergraduate School en de opleidingscommissies (bachelor en master) over het onderwijsprogramma, de onderwijs- en examenregeling en andere onderwijsaangelegenheden betreffende de opleiding Wiskunde, en bewaakt mede de kwaliteit van de opleiding. Adviezen kunnen ook worden gegeven aan de departementsraad, het faculteitsbestuur en de faculteitsraad.

Het bestaan van de opleidingscommissie is in de wet geregeld (wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, hoofdstuk 2.3, artikel 9.18), en het onderwijsbestuur of de faculteit kan de adviezen van deze commissie niet lichtvaardig naast zich neer leggen.

De OAC leden worden benoemd door het hoofd van het departement. De commissie is onafhankelijk van het opleidingsbestuur en dat wordt door deze procedure onderstreept.

Hier vind je meer informatie over werkwijze van de commissie en de procedure voor de bemanning.