Department of Mathematics
Opleidingsadviescommissie Wiskunde,   P.O.Box 80010,   NL-3508 TA Utrecht,  telephone +31 30 253 1430,   fax +31 30 251 8394,   e-mail F.Beukers@uu.nl
Home  ||   Samenstelling  ||   Agenda & Notulen  ||   Oudleden  ||   Adres  ||   Werkwijze


Werkwijze

Iedere vergadering notuleert een van de studentleden. Een voorbeeld LaTeX file van de notulen is beschikbaar.

De studenten blijven gemiddeld twee jaar lid van de OAC. Omdat de commissie vijf studentenleden telt, treden jaarlijks gemiddeld twee-drie studenten af. De leden van de commissie worden formeel door het hoofd van het departement benoemd. Benoeming geschiedt natuurlijk op voordracht. De studentenleden van de OAC regelen voor hun geleding zelf de opvolgen. Gewoonlijk doet de voorzitter van de overleggroep dat of een van de studenten die blijft. Werving gebeurt rond de zomervakantie en verloopt via de overleggroep en college responsegroepen. Formele benoeming volgt in september. Heb je in interesse, neem dan contact op met een van de zittende OAC leden. Die kan je ook precies vertellen wat er van je verwacht wordt en hoe het er in de commissie aan toe gaat. Wil je een vergadering meemaken, dan kan dat ook: neem daarvoor contact op met de voorzitter van de OAC.

Studenten krijgen voor commissie- en bestuurswerk een kleine financiële vergoeding (zie ook). De vergoeding wordt in het voorjaar uitgekeerd.